Schuldsaldoverzekering

Uw gezin beschermen tegen de zware last van een woonkrediet?


Bij aankoop van uw woning, gaat u een hypothecaire lening aan. De schuldsaldoverzekering dekt tot 100% van het openstaande saldo als u iets overkomt.


Schuldsaldoverzekering: wat en waarom?

Tijdens de afbetalingsperiode van een woonkrediet kan er veel gebeuren waardoor u uw financiële verplichtingen niet meer kunt nakomen. Een schuldsaldoverzekering biedt bescherming vóór en tijdens de terugbetaling van uw hypothecaire lening.


Bescherming bij overlijden

De schuldsaldoverzekering dekt het saldo van een woonkrediet tot 100%. Overlijdt u - als verzekerde - vóór de terugbetaling ervan? Dan betaalt de verzekeraar de resterende schuld helemaal of gedeeltelijk af. Zo moeten uw nabestaanden de zware hypothecaire last niet dragen.


De bescherming begint vóór de ondertekening van de akte

U bent gratis en volledig beschermd gedurende maximaal 4 maanden tussen de ondertekening van de compromis en de aankoopakte van uw woning.


Flexibele premiebetaling

U kunt uw premie op 3 manieren betalen:


  • een eenmalige premiebij aanvang van het contract


  • een constante premie gedurende 2/3 van de looptijd van het contract


  • een jaarlijkse variabele premie, rekening houdend met de leeftijd van de verzekerde en het verzekerde kapitaal.